Het gaat goed met onze praktijk, wij schrijven nieuwe patiënten in. Om de door ons gewenste kwaliteit te borgen is naast Noortje collega-tandarts Daniëlle Remmers in onze praktijk werkzaam. In principe komen nieuwe patiënten bij Daniëlle onder behandeling. Zij onderschrijft de filosofie van Tandartspraktijk Helvoirt: sociale tandheelkunde, het leveren van goede kwaliteit boven kwantiteit in een klantvriendelijke omgeving.

Als u zich in wilt schrijven kunt u daarvoor gebruik maken van de digitale inschrijfformulieren bij dit menu-item. Wij bevestigen uw aanmelding door u een mail te sturen met de door u ingevulde gegevens. Als u merkt dat deze gegevens niet helemaal kloppen, wilt u dat dan per mail doorgeven? Daarnaast kunt u ons uiteraard ook telefonisch benaderen of bezoeken.

Algemene Verordening Gegevensbescherming: (AVG)
Per 25 mei 2018 is de AVG van kracht. De AVG stelt strikte eisen aan de wijze waarop wij met (de privacy van) uw inschrijfgegevens omgaan. Zo zullen wij:
- alleen gegevens vragen die voor onze praktijkvoering van belang zijn (waar nodig motiveren we dat, ga daarvoor met de muis op het betreffende veld staan (mouse-over)),
- zullen alleen gegevens aan derden (AVG noemt dit Verwerkers) worden verstrekt voor zover dit nodig is en deze derden een Verwerkingsovereenkomst hebben ondertekend,
- gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is voorgeschreven,
- maatregelen treffen om verlies en/of diefstal van gegevens te voorkomen.
Voor meer details kunt u kijken bij het menu-item Gegevensbescherming. Met het aanmelden via de digitale inschrijfformulieren gaat u akkoord dat Tandartspraktijk Helvoirt uw persoonsgegevens, onder de condities van de AVG, verwerkt.

Als u zich digitaal heeft aangemeld nemen wij contact met u op om een eerste afspraak te maken.

Wilt u uw huidige tandarts verzoeken uw patiëntenkaart en eventuele foto's naar info@tandartspraktijkhelvoirt.nl te sturen en neemt u de eerste keer een geldig identiteitsbewijs en uw verzekeringspasje mee?