Personal2b

Als bij de periodieke controle blijkt dat er gaatjes aanwezig zijn in tanden of kiezen, zal er een afspraak gemaakt worden om deze gaatjes te vullen.
In onze praktijk maken wij gebruik van witte vulmaterialen, namelijk composiet en in een enkel geval zal gebruik worden gemaakt van glasionomeer. Bij het gebruik van composieten is het van belang dat de tand of kies goed droog te vullen is, anders bestaat de kans dat de vulling loskomt na verloop van tijd, omdat de hechting niet optimaal is geweest.

Een nadeel van composiet kan zijn dat er spanning op de tand of kies ontstaat na het vullen. Dat komt door de krimp van het vulmateriaal. We proberen dit zo goed mogelijk te ondervangen door in laagjes te vullen en na elke laag uit te harden met een uithardingslamp.

Voor gaatjes in de kiezen maken wij gebruik van een andere composiet dan voor gaatjes in de voortanden. Kiezen krijgen namelijk veel meer krachten te verduren, waardoor het vulmateriaal hard moet zijn en sterk. De composieten die we voor de kiezen gebruiken hebben hardere en grotere deeltjes, waardoor ze ondanks polijsten iets beter voelbaar zijn dan de composieten voor de voortanden.

In de voortanden maken we gebruik van goed polijstbare composieten, omdat het belangrijk is dat de vullingen daar zo min mogelijk opvallen en mooi op glans gebracht kunnen worden. Er zijn verschillende kleuren beschikbaar in deze composieten en de kleur zal voor het vullen dan ook zo goed mogelijk gekozen worden op uw eigen tandkleur.

Indien blijkt dat we met de composieten niet goed kunnen vullen, omdat bijvoorbeeld de tand of kies niet goed droog te houden is, wordt in overleg met u gekozen voor glasionomeer. Dit is een vulmateriaal dat wat zwakker is dan composieten, maar beter bestendig is tegen vocht tijdens het vullen. Ook wordt het materiaal toegepast als tijdelijke vulling, als bijvoorbeeld blijkt dat een gaatje erg diep is en dicht bij de zenuw uitkomt.

Dit materiaal heeft als voordeel dat het minder gevoeligheid geeft na het vullen en een bijkomend voordeel is dat het een beetje fluoride afgeeft.