Personal2b

Uitsluiting aansprakelijkheid
www.tandartspraktijkhelvoirt.nl is de website van Tandartspraktijk Helvoirt. Ondanks de zorg en aandacht, die wij besteden aan de samenstelling van deze website kunnen er onvolkomenheden voorkomen. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Verder raden wij u uitdrukkelijk aan voor medische vragen, problemen of bij pijnklachten, altijd contact op te nemen met uw tandarts, huisarts of een andere gekwalificeerde medische zorg professional.

Hyperlinks
De website bevat hyperlinks naar websites die buiten het domein van Tandartspraktijk Helvoirt liggen. Voor deze websites kunnen andere voorwaarden gelden. Tandartspraktijk Helvoirt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de informatie die u daarvan zou kunnen downloaden.

Copyright
Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tandartspraktijk Helvoirt.

Heeft u een opmerking over de website?
Opmerkingen, suggesties of foutmeldingen die betrekking hebben op deze website kunt u mailen naar info@tandartspraktijkhelvoirt.nl.