Personal2b

De inhoud van dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan onderworpen zijn aan een beroepsgeheim. Bij ontvangst door een kennelijk niet-bedoelde ontvanger is het deze niet toegestaan de meegestuurde bijlagen te openen en van de inhoud kennis te nemen, het e-mailbericht en bijbehorende bijlagen te wijzigen, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender is onrechtmatig. In verband met de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend. Tandartspraktijk Helvoirt staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan en ook niet voor het zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden overbrengen van het e-mailbericht. Mocht dit e-mailbericht ten onrechte bij u terechtgekomen zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk direct contact op te nemen met de afzender.