Personal2b

KNMT: werken aan goede mondzorg

knmt gevisiteerd kleinBij Tandartspraktijk Helvoirt staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft Tandartspraktijk Helvoirt zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging van tandartsen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Zij kijken of de praktijk de zaken goed organiseert, de wet- en regelgeving naleeft en of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt de praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen. Met dit rapport in de hand kan Tandartspraktijk Helvoirt verder werken aan het verbeteren van de door haar te bieden kwaliteit. Met het visitatielogo van de KNMT weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

Tandartspraktijk Helvoirt is in juni 2016 gevisiteerd.