Personal2b

Bij het eerste consult zal, naast een uitgebreid mondonderzoek, ook worden ingegaan op vragen met betrekking tot uw gezondheid. Wij vragen u een gezondheidsvragenlijst in te vullen, zodat wij op de hoogte zijn van uw gezondheid en daar met bepaalde behandelingen rekening mee kunnen houden. Indien er wijzigingen zijn met betrekking tot medicatie of uw gezondheid worden wij daar graag van op de hoogte gesteld.
Daarnaast wordt u gevraagd de eerste keer dat u komt een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en een geldig zorgverzekeringspasje.

Naast een visuele inspectie van uw mond kan het soms wenselijk zijn om aanvullende informatie in te winnen door het maken van rontgenfoto's. Deze foto's zullen in overleg met u gemaakt worden. Als duidelijk is wat uw behandelwensen zijn en welke behandelingen noodzakelijk zijn om uw mondgezondheid te optimaliseren, kunnen behandelafspraken gemaakt worden.