Personal2b

Soms kan het wenselijk zijn om een tand of kies te bekronen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een grote vulling of als de tand of kies een wortelkanaalbehandeling heeft gehad.

kroonTegenwoordig zijn de vulmaterialen erg goed en zal er in onze praktijk eerst gekeken worden of de betreffende tand of kies nog te behandelen is met composiet. De indicatie voor kronen is de laatste jaren minder geworden door de goede kwaliteit van de vulmaterialen. Daarnaast is een kroon een kostbare behandeling en wordt niet meer standaard vergoed, tenzij er gekozen is voor een aanvullende tandheelkundige verzekering. Deze behandelingen zullen altijd met u overlegd worden en er zal een passende begroting gemaakt worden, zodat u kunt nagaan bij uw verzekering of deze kosten vergoed worden.

Als u een tand of kies mist zijn er verschillende mogelijkheden om het ontstane gat (diasteem) op te vullen. Een mogelijkheid is om een brug te vervaardigen. Daarbij worden de tanden naast het diasteem omslepen. De beslepen tanden of kiezen zullen dan voorzien worden door een kroon met een tand of kies ertussen (dummy) zodat het diasteem wordt opgevuld. Ook dit is een kostbare behandeling en wordt altijd met u overlegd.

Een andere optie is een etsbrug. Dit is een brug die als het ware wordt geplakt op de tanden naast het diasteem. De tanden naast het diasteem hoeven daarbij nauwelijks beslepen te worden. Een nadeel is dat er metalen schildjes achter de tanden geplakt worden die kunnen doorschemeren. Deze brug is minder kostbaar dan de eerder genoemde brug en wordt regelmatig toegepast als semi-tijdelijke oplossing voor het ontbreken van een enkele tand. Deze etsbrug is toepasbaar bij de voortanden, bij het ontbreken van kiezen zal eerder gekozen worden voor de andere brug. De reden is dat de etsbrug wat minder goed krachten aankan dan een gewone brug.

Bij het ontbreken van een tand of kies wordt tegenwoordig ook steeds vaker gekozen voor een implantaat met een kroon. Een implantaat is een schroef van titanium die in de kaak wordt geplaatst en dient als kunstwortel. Op deze kunstwortel wordt een kroon geplaatst. Het plaatsen van een implantaat wordt niet bij ons in de praktijk gedaan, maar daarvoor krijgt u een verwijzing naar een collega tandarts- implantoloog of de kaakchirurg.
Na het inhelen van het implantaat kan de kroon wel bij ons in de praktijk vervaardigd worden.