Corona-nieuws 17 augustus 2020

Geachte patiënten,

Graag vragen we uw aandacht voor de nog steeds complexe situatie rondom het Corona virus.

Wij willen u er als praktijk op attenderen dat we de strengere maatregelen opgesteld door het RIVM in acht zullen nemen. Dat betekent voor u dat we op dit moment het handcontact zo beperkt mogelijk houden en dat u bij binnenkomst uw handen desinfecteert met handalcohol. 

Daarnaast vragen wij u dringend om bij verkoudheidsklachten, hooikoorts, griepverschijnselen of koorts, of als u in aanraking bent geweest met een inmiddels geïnfecteerd persoon contact op te nemen met de praktijk en te overleggen en de afspraak te verzetten naar een ander tijdstip. Kom zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak, ook bij gezinsafspraken willen we u vragen niet met meer dan twee mensen tegelijk te komen. Als het in de wachtkamer te druk is, laat ons weten dat u er bent en wacht in de auto of bij goed weer buiten. Vanaf 14 opktober is het dragen van een niet medisch mondkapje in de wachtkamer verplicht!

Ook wij nemen de voorzorgsmaatregelen in acht en ook bij ons kan het voorkomen dat uw afspraak noodgedwongen verzet moet worden, omdat iemand in de praktijk klachten zoals hierboven beschreven staan heeft. Daar vragen wij uw begrip uiteraard ook voor.

Zoals u wellicht in het nieuws gehoord hebt, mogen wij vanaf 1 augustus 2020 (tot 1 november 2020) als tandarts een toeslag in rekening brengen voor de extra maatregelen die we als beroepsgroep moeten treffen tegen het COVID-19 virus. Het gaat om code C88 (4,26 euro per patiënt), als u aanvullend verzekerd bent en als u jonger bent dan 18 jaar zal deze toeslag worden vergoed door de zorgverzekering.

We proberen zo transparant mogelijk te zijn naar u toe en wij vragen dat van u ook. Als we met elkaar kunnen voorkomen dat het virus zich verspreidt, dan zijn we met elkaar op de goede weg!

Eerder hebben wij u al geinformeerd over de door ons te nemen maatregelen. Zie daarvoor de tekst Corona-nieuws april 2020.

 

Hartelijk dank voor uw begrip en op een gezonde voortzetting in onze praktijk.

 

Met vriendelijke groet,

Noortje Vogels

 

Corona-nieuws april 2020

Geachte patiënten,

zoals u niet ontgaan kan zijn, is er wereldwijd sprake van een pandemie met het coronavirus (COVID-19). De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen zoveel mogelijk worden beschermd tegen het virus.

Wij zullen daarom vanaf 28 april beperkt open gaan voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. De afspraken die vanaf 28 april gemaakt waren, zullen blijven staan in de agenda, tenzij een van de assistentes contact met u heeft opgenomen om de afspraak te verzetten of te wijzigen. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op een van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren, bij voorkeur per telefoon. 

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

 Ook als u klachten heeft met betrekking tot hooikoorts, dan vragen wij u de afspraak te annuleren. Dit omdat voor buitenstaanders niet duidelijk is of dat de klachten samenhangen met hooikoorts of met het coronavirus, wij vragen u daar uw begrip voor.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. Daarvoor staan meerdere flesjes in de praktijk tot uw beschikking. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. Ook vragen wij u thuis uw tanden te poetsen, en alleen bij hoge nood gebruik te maken van het toilet in onze praktijk. 

We zullen u nog steeds geen hand geven, maar u wel met een glimlach ontvangen.
In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren, wij vragen uw medewerking daarvoor en elkaar ook die ruimte te geven waar mogelijk. We proberen de afspraken zo te spreiden dat de wachtkamer niet te vol zal zijn. 

Daarnaast vragen we u bij gezinsafspraken zoveel mogelijk apart te komen, bij voorkeur een ouder met een kind tegelijk. Als de kinderen zelfstandig kunnen komen gaat daar onze voorkeur naar uit.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd, bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen met een mondspoelmiddel om de mond zo schoon mogelijk te hebben voor aanvang van de behandeling. Ook zullen bepaalde behandelingen met extra voorzorgsmaatregelen gedaan worden (er zal waar mogelijk bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een gezichtsmasker).

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Mocht u ondanks deze mail toch nog vragen hebben of u wilt uw afspraak zelf verzetten, laat het ons dan in ieder geval (tijdig) weten.

Wij proberen met u mee te denken en hopen op uw begrip in deze vreemde periode....

Samen proberen we het voor iedereen zo veilig en verantwoord mogelijk te houden en het virus zo min mogelijk kans te geven om verder uit te breken.

Blijf gezond en we zien u graag weer in onze praktijk komen!


Met vriendelijke groet,

Team Tandartspraktijk Helvoirt